En næringsklynge for skog-, tremekanisk industri og trebyggeri

Utvikling av klyngen

Fra oppstarten 1.september 2017 og fram til nå har klyngen prioritert å etablere driften og gjennom strategiprosessen danne et solid fundament for prosjekter og aktiviteter framover. Initiering og iverksetting av ulike prosjekter og aktiviteter vil være hovedprioritet for klyngen fram til sommeren.