Norwegian Wood Cluster

Eiere og organisering av klyngesamarbeidet

Norwegian Wood Cluster eies av Glommen Skog SA, Mjøsen Skog SA, Statskog SF, Gausdal Bruvoll SA, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS og NTNU Gjøvik.

Norwegian Wood Cluster ble stiftet august 2017 og er organisert som samvirkeforetak med kontoradresse på Gjøvik. Eierne har valgt et styre bestående av representanter fra 6 av bedriftene og som ledes av Erik A. Dahl.

Engebret Dæhlin ble ansatt som klyngeleder 1.september 2017 og rapporterer til styret. Det er ingen andre ansatte i selskapet.

Driften i 2018 finaniseres av eierene samt tilskudd fra Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune.