Norwegian Wood Clusters prosjekter

Norwegian Wood Cluster skal etablere prosjekter og aktiviteter innen våre definerte hovedfokusområder:

Norwegian Wood Cluster skal etablere prosjekter og aktiviteter innen våre definerte hovedfokusområder:

  • Økt medarbeider kompetanse
  • Økt FoU kompetanse
  • Mer forsknings- og markedsbasert innovasjon
  • Økt grad av industrialisering – avanserte løsninger